پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دو)

پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دو)
رشته تحصیلی : مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 91

حجم فایل (به کیلوبایت) : 58

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 30000 تومان

خرید و دانلود

پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دوم)

اطلاعات اصلی فایل:

فایل ورد

منبع نویسی درون متنی : دارد به شیوه APA

منابع پایانی : ندارد

مطالب :

اختلالات خلقی
مقدمه:
تاریخچه:
 طبقه‌بندی بر اساس سیر بیماری، اختلالات یك قطبی و دوقطبی
همه‌گیر شناسی اختلال‌های خلقی
جدول:میزان شیوع بعضی از اختلالات خلقی DSM- TV-TR در تمام طول زندگی
جنس:
سن:
  نژاد:
عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی
وضع تأهل
تاریخچه خانوادگی:
تجارب دوران كودكی
جدول: عوامل خطر برای اختلال دو قطبی I و اختلال افسردگی اساسی
دوره‌های خلق
دوره افسردگی:
جدول: معیارهای دوره افسردگی اساسی بر اساس DSM IV-TR
دوره مانیا:
جدول: معیارهای دوره مانیا بر اساس DSM IV-TR
اختلال در علائم نباتی:
دوره آمیخته:
جدول: معیارهای دوره آمیخته بر اساس DSM IV-TR
دوره هپیومانیا:
 جدول: معیارهای دوره هیپومانیا بر اساس DSM IV- TR
اختلالات دو قطبی:
انواع اختلال دو قطبی:
اختلال دو قطبی I
 علایم و اختلالات همراه:
سیر و پیش‌آگاهی:
الگوی خانوادگی:
تشخیص افتراقی:
اختلال دو قطبیII:
جدول: ملاك‌های تشخیص DSM IV-TR برای اختلال دو قطبی II
علایم و اختلالات همراه:
الگوی خانواده:
 سیر و پیش‌آگهی:
تشخیص افتراقی:
اختلال خلق ادواری  
جدول: ملاكهای تشخیص DSM IV-TR برای اختلال خلق ادواری
علایم و اختلالات همراه:
سیر و پیش‌آگهی
الگوی خانوادگی:
تشخیص افتراقی
اختلال دو قطبی كه به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است. N.O.S
سبب‌شناسی
مدل استرس ـ آسیب‌پذیری  بیماری دو قطبی:
عوامل زیست‌شناختی
ـ آمین‌های بیوژنیك
- نظم عصبی ـ غددی
- تصویرگیری از مغز
- علل ژنتیك
-مطالعات خانوادگی
مطالعات دوقلویی:
مطالعات فرزند خواندگی:
مطالعات كروموزومی
عوامل روانی ـ  اجتماعی
رویدادهای زندگی و استرس محیطی
 خانواده و تجارب اوایل زندگی
عوامل شخصیتی:
اثرات بیماری جسمی:
عوامل روان‌پویشی در مانیا:
مدل تقویتی
مدل مهارت اجتماعی   
تئوری شناختی
درمان:
درمان دارویی:
اختلال دو قطبی I:
ضد تشنج‌ها
كاربامازپین
والپروئیت
بنزو دیازپین‌ها
درمان با الكتروشوك ECT
درمان دارویی افسردگی دو قطبی
داروهای ضد جنون
لیتیوم
داروهای ضد صرع:
درمان با الكتروشوك
اختلال دو قطبی II:
اختلال خقق ادواری
درمان های روانی – اجتماعی
روان‌درمانی
طبقه‌بندی درمان‌های روان‌شناختی
گروه درمانی
تعریف گروه:
تاریخچه روان‌درمانی گروهی:
عوامل درمانی در گروه درمانی:
ساختار و سازمان گروه:1
1ـ‌ هدف  
2ـ انتخاب اعضا:
3ـ ترکیب گروه:
جدول: مقایسه گروه های بیماران سرپایی و بستری
4ـ حجم گروه:
5ـ تعداد و طول جلسات
  6ـ مکان ملاقات‌های گروه:
7ـ آرایش گروه:
8 ـ طول گروه:
9ـ گروه‌های باز یا گروه‌های بسته:
10ـ نقش درمانگر به عنوان گروه:
ت11ـ کمک درمانگر
آماده سازی  :
مراحل رشد و تکامل گروه
1ـ مرحله‌ی آمیزش (آغازین)
2ـ مرحله انتقال
3ـ مرحله کار
4- مرحله اختتام
رویكرد های گروه درمانی
==========================

بخشی از متن:

اختلالات خلقی[1]

مقدمه:

 خلق بر طبق تعریف عبارت است از احساس هیجانی نافذی كه درك و نگرش فرد نسبت به خود، دیگران، و در كل نسبت به محیط را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد (كاپلان و سادوك، 1385).

خلق ممكن است طبیعی، بالا یا پایین باشد. شخص طبیعی طیف وسیعی از خلق‌ها را تجربه می‌كند و به همان نسبت مجموعه‌ای از تجلیات عاطفی نیز دارد. شخص عادی  قادر به كنترل اخلاق و عواطف خود است. اختلالات خلقی حالات بالینی هستند كه با اختلال خلق، فقدان احساس كنترل بر خلق، و تجربه ذهنی ناراحتی شدید همراه هستند. ( كاپلان و سادوك، 1379).

 اختلالات خلقی به دلیل این كه یكی از خصوصیات اساسی آنها غیر عادی بودن خلق است به این نام مشهور شده‌اند. امروزه این اصطلاح محدود به اختلالاتی است كه به شكل افسردگی یا نشئه ظاهر می‌شوند (گلدر و همكاران، 1382) ...

...


[1] - Mood Disorders

...

عوامل روان‌پویشی در مانیا:

كارل آبراهام[1] دوره مانیك را به عنوان دفاعی بر علیه افسردگی زمنیه‌ای می‌داند به اعتقاد وی  دوره ماینا است بازتاب ناتوانی در تحمل مصائب دوران كودكی نظیر از دست دادن والدین باشد. دوره مانیك، راهی است برای رهایی از چنگ سوپر خشن و جایگزین رضایت‌مندی از خود به جای خودملامتگری است (كاپلان، 2003؛ به نقل از بهرامی و نیكیار، 1384).

برترام لوین[2] معتقد است الگوی بیماران مانیك به وسیله سائق‌های لذت‌بخش  نظیر مسائل جنسی و یا سائق‌های ترسناك نظیر پرخاشگری مضمحل می‌شود (همان منبع).

ملانی كلاین[3] مانیا را یك واكنش دفاعی به افسردگی می‌داند او معتقد است دفاع‌های مانیك هم برای كنترل و غلبه بر موضوعات ناخوشایند خطرناك و هم نگهداری موضوعات خوب دوست داشتنی لازم است. این دفاع‌ها شامل همه‌توانی[4]، انكار[5]، آرمانی سازی[6] و تحقیر[7] می‌باشد (كاپلان، 2000؛ به نقل از بهرامی و نیكیار، 1384).

مكانیسم همه‌توانی در خدمت انكار نیاز فرد به شیئی خوب و اعتال فرد در جهت احساس خودكفایی و احساس خود بزرگ‌بینی و در نتیجه كمك به احساس در امان بودن و محافظت از تهدید آسیب‌رسانهای داخلی می‌باشد آرمانی‌سازی و انكار با همدیگر سبب می‌شوند كه فرد خود و دیگران را ایده‌آل قرار بدهد و هر گونه امكان تخریب و یا پرخاشگری در روابط را انكار كند. البته آرمانی‌سازی ممكن است سریعاً به تخمیر تبدیل شود كه آنهم به نوعی در ارتباط با مكانیسم انكار است. (به نقل از نیكجو، 1377)

ژاكوبسون[8]، مانیا را بعنوان تغییر، سوپرایگو دیگر آزار از شكل سوپرآیگو تنبیه‌گر و زجر دهنده به شیئی بخشنده و دوست دارند. و كاملاً ایده آل ذهن فر مانیك فرافكن می‌شود و بسیار مانكی  با آنها روابط ایده‌الی بر قرار نموده و آنها را مبری از هر گونه مشخصات منفی مثل خشم و نفرت می‌داند (به نقل از نیكجو، 1377).


[1] - Abraham

[2] - Lwwin

[3] - Klein

[4] - omnipotence

[5] - denial

[6] - Idealization

[7] - Contempt

[8] - Jacobson